ماسک گل سبز پاک کننده و تنظیم کننده چربی صورت (ضد جوش)

مناسب برای پوست های چرب و ترکیبی

2022.02