لایه بردار قوی

    جمع‌کننده منافذ باز پوست و احیای پوست تازه

    مناسب برای همه انواع پوست حتی پوست‌های حساس

    2021.12